نقطه سر به سر در فست فود و کافی شاپ

نقطه سر به سر،به میزان تولیدی اطلاق می شود که در آن نقطه،  هزینه و درآمد با هم برابر می گردد. در این نقطه فست فود یا کافی شاپ نه سودی می برد نه ضرری می کند.تعیین دقیق نقطه سربه سر کمک شایان ذکری به اتخاذ سیاست های پلکانی قیمت گذاری خواهد نمود.

البته رواج خطاهای کلیشه ای در فست فود و کافی شاپ ها از جمله:

 • ۵۰% فروش فست فود سود است
 • ۸۵% فروش کافی شاپ سود است

مانع از بهره وری و برنامه ریزی دقیق در مدیریت فست فود یا کافی شاپ گردیده است.

نقطه سر به سر در فست فود و کافی شاپ

شایان ذکر است که برخی از دوستان با خطا های فوق وارد این کسب و کار گردیده و پس از چندی با مشکلات عدیده ای روبرو می گردند.

 

در محاسبه نقطه سر به سر بهتر است ابتدا تمامی هزینه ها را لیست نمایید:

 • هزینه اجاره مکان فست فود
 • هزینه حقوق پرسنل
 • هزینه بیمه پرسنل
 • سایر هزینه های پرسنلی از جمله نهار، شام، صبحانه و …
 • هزینه تبلیغات
 • هزینه شوینده ها
 • هزینه قبوض
 • هزینه مالیات و عوارض
 • هزینه مواد اولیه 

متاسفانه در برخی از جلسات مشاوره برخی از افراد ادعا می کنند که کارشناس حرفه ای فست فود می باشند، ولی اطلاعات اولیه حسابداری را نیز ندارند. یعنی وقتی شما از آنها می پرسید وضعیت سود یک فست فود به چه نحوی است می گویند ۵۰% از فروش سود است و یا یک عدد ثابت دیگر، البته این پاسخ ساده ترین جواب موجود می باشد.

مهندس عباس حسینی

فروش نقشی تعیین کننده در میزان سود شما دارد، یعنی با افزایش فروش سود شما بالاتر می رود. سود شما از کسر هزینه مواد اولیه و مواد پخته شده یا فرآوری شده به دست می اید. به طور مثال شما یک برگر را میخرید ۱۰۰۰ تومان + ۵۰۰ تومان نان+ ۵۰۰ سایر مواد که قیمت کل برای شما می شود ۲۰۰۰ تومان و شما این برگر را ۶۰۰۰ تومان می فروشید.

از تفاضل این عدد که ۴۰۰۰ تومان می باشد شما باید تمامی هزینه ها را پاس کنید. در یک نقطه از فروش درآمد و هزینه های شما با هم برابر می شود که به آن نقطه سر به سر می گویند. مثلا شما با فروش ۱۰۰ عدد برگر و کسب ۴۰۰۰۰۰ تومان سود روزانه می توانید تمامی هزینه های خود را پاس نمایید ولی سودی نمی نمایید. به فروش ۱۰۰ ععد برگر که تمامی هزینه های شما پاس شده است ولی شما سودی نبرده اید نقطه سر به سر می گویند.

با توجه به اینکه هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند، و هزینه های ثابت همانطور که از نامشان پیداست هزینه های ثابتی هستند و بالا نمی روند بعد از فروش ۱۰۰ عدد برگر از هر برگر شما ۴۰۰۰ تومان سود می کنید اگر:

شما ۲۰۰ برگر بفروشید ۴۰۰۰۰۰ تومان سود می کنید.

شما ۳۰۰ برگر بفروشید ۸۰۰۰۰۰ تومان سود می کنید.

شما ۴۰۰ برگر بفروشید ۱۲۰۰۰۰۰ تومان سود می کنید.

می بینید که سود در این چهار حالت سود شما صفر، ۳۰%، ۴۵%، ۵۰% می باشد.

یعنی فروش نقش تعیین کننده ای در میزان سود شما دارد.

گرئه iranhfc (گروه راه اندازی فست فود و کافی شاپ)با محاسبه دقیق نقطه سربه سر توان طراحی  سیاستهایی بر مبنای قیمت را برای مجموعه ها دارا می باشد.