نوع کربوهیدرات در چاقی موثر است نه میزان آن

در مورد کربوهیدرات ها ، میزان مصرف مهم نیست بلکه نوع کربوهیدرات مصرفی اهمیت دارد. به طور کلی افرادی که اضافه وزن دارند به نظر نمی رسد کربوهیدرات بیشتری بخورند. اما تحقیقات نشان می دهد این افراد اغلب مواد حاوی کربوهیدرات تصفیه شده می خورند. مانند نان سفید و پاستا که باعث افزایش سریع قند خون می شوند. 
به گزارش مدلاین پلاس دکتر یونشنگ از دانشگاه ماساچوست می گوید مقدار کلی کربوهیدرات با وزن بدن ارتباط ندارد ، بلکه نوع آن حائز اهمیت است.
یافته های فوق پیشنهاد می کنند رژیم های غذایی کم کربوهیدرات که افراد را از مصرف همه نوع آن منع می کنند قابل قبول نیستند. به گفته دکتر یونشنگ کربوهیدرات های تصفیه شده اغلب در غذاهای فرآیند شده که حاوی مقادیر زیادی قند هستند موجودند. این نوع کربوهیدرات ها «شاخص گلیسمیک یا قندی بالایی» دارند بدین معنی که باعث افزایش سریع قند خون می شود. بدن این قند را در عضله ذخیره می کند اما اگر مصرف نشود تبدیل به چربی می شود.
در مقابل ، غلات ، میوه جات و سبزی ها کربوهیدرات هایی دارند که شاخص گلیسمیک آنها بالا نیست.
در این گزارش اشاره شده است که طی بیست سال گذشته با وجود کاهش مصرف چربی ها ، چاقی افزایش یافته است. به منظور بررسی نقش کربوهیدرات ها در چاقی ، محققان قد و وزن ۵۷۲ فرد سالم را اندازه گیری کردند و از آنها خواستند به طور منظم نوع کربوهیدرات های مصرفی شان را گزارش نمایند.
این گروه دریافتند که افرادی با شاخص چربی بالاتر ، به مصرف کربوهیدرات هایی با شاخص گلیسمیک بیشتر ، تمایل داشتند. مقدار کربوهیدرات مصرفی توسط این افراد تاثیری بر شاخص چربی بدن (BMI) نداشت.