نیاز بدن به کربوهیدرات:

نیاز بدن به کربوهیدرات:
بعضی از کربوهیدرات ها ( پیچیده ) منابع خوبی برای ذخیره انرژی هستند. این کربوهیدرات های پیچیده در تمامی غلات، سبزیجات و حبوبات وجود دارد. و مواد مغذی ارزشمند دیگری مانند ویتامینها،مواد معدنی، پروتیین و فیبرها در آنها وجود دارد. البته در صورتی که سبوس غلات گرفته شود بخش زیادی از مواد مغزی خود را از دست می دهد از سوختن هر یک گرم کربوهیدرات ۴ کیلوکالری انرژی تولید می شود و ۵۵  درصد انرژی مواد غذایی مصرفی روزانه باید از کربوهیدرات تامین شود.
کربوهیدرات در دستگاه گوارش به قند و مواد دیگر تبدیل شده و قندها از دستگاه گوارش جذب و وارد خون می شود. و این قندها برای وارد شدن به سلولها به هورمون انسولین نیاز دارند که این هورمون از سلولهای بتای پانکراس ترشح می شود.کار انسولین وارد کردن قند به سلول است و هر چه قند بیشتری وارد خون شود انسولین بیشتری به خون ترشح شده و سریعا قند را وارد سلول کند. لذا به دنبال آن احساس گرسنگی پیدا می شود. و ناچارید دوباره غذا بخورید. اگر مقدار قند خون بیش از نیاز سلولهای بدن باشد انسولین موجود در خون این قند اضافی را به چربی تبدیل کرده و باعث چاقی میشود.
 
برای اینکه بدانیم کدام کربو هیدرات مفید است شاخصی به نام اندکس گلایسمیک مطرح شده که از ۱تا ۱۰۰ درجه بندی شده است.
غذاهای دارای شاخص گلیسمیک بالا گلوکز را به سرعت آزاد می کنند و قند خون را سریع بالا میبرند و بدن به آن پاسخ داده و باعث بالا رفتن چربی بدن می شود. ولی غذاهای با شاخص گلیسمیک پایین گلوکز را به صورت تدریجی و پیوسته طی چندین ساعت آزاد میکند.
و در نتیجه بدن به انسولین کمتری نیاز پیدا میکند. لذا رژیم های دارای شاخص گلیسمیک پایین برای افراد دیابتی ، بیماران قلبی عروقی وگوارشیتوصیه می شود.
غذاهای با شاخص گلیسمیک پایین فیبر بیشتر و گلوکز کمتری دارند از آنجایی که غذای اصلی مغز و سلولهای عصبی قند است لذا مصرف کربوهیدرات برای بدن نیاز است ولی اضافی آن در بدن باعث افزایش چربی و چاقی می شود لذا ما غذاهای با شاخص گلیسمیک زیر ۵۰ را به شما توصیه می کنیم البته همیشه اینطور نیست که کربوهیدراتهای پیچیده شاخص گلیسمیک پایین دارند مثلا نان تهیه شده از آرد کامل یک کربوهیدرات سالم است اما شاخص گلیسمیک ( ۶۹ ) بالایی دارد و فروکتوز قندی که در میوها یافت میشود شاخص پایین و کیک شوکولاتی ( ۴۱ ) نیزشاخص گلیسمیک پایینی دارد. لذا شاخص گلیسمیک ابزار مورد تردید است مثلا از میان کیک شوکولاتی و نان کامل عقل حکم میکند که نان کامل سالم تر است لذا برای مقابله با چنین تناقضاتی از بار گلیسمیک استفاده می شود که از حاصل ضرب شاخص گلیسمیک در میزان کربوهیدرات موجود در هر وعده غذایی بدست می آید.