نیاز روزانه به انرژی

نیاز هر فرد برای انرژی به عواملی چون سن، جنس، دمای بدن، فعالیت بدنی،  توده عضلانی، رشد بدن بستگی دارد.
عفونت، شیردهی، بارداری، قاعدگی میزان تغذیه و خواب و سطح هورمون ها در میزان کالری مورد نیاز هر فرد نقش دارد…
 
 
چند نمونه نیاز به کالری در بزرگسالان:
۱- افراد پشت میز نشین یا در بستر افتاده ۱۱۵ کالری به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن در هر روز
۲- افرادی با فعالیت های سبک روزمره ۱۳۵کالری به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن در هر روز
۳- افراد با فعالیت متوسط و ورزشهای منظم ۱۶۰ کالری به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن در هر روز
۴- افراد با فعالیت سنگین ( ورزشکاران، کار بدنی زیاد، بیماران در مرحله نقاهت پس از آسیب ) ۱۸۰ کالری به ازای هر ۵ کیلوگرم وزن بدن در هر روز
توجه: یک کالری نشانگر یک کیلو کالری است.
۱۰۰ گرم پروتئین = ۴۰۰ کالری
۱۰۰گرم کربو هیدرات = ۴۰۰ کالری
۱۰۰ گرم چربی = ۹۰۰ کالری