ویژگی نام مناسب برای فست فود یا کافی شاپ

یک از نکات مهم در مرحله راه اندازی فست فود یا کافی شاپ تعیین نام برای این مجموعه ها می باشد،لذا در این راستا توجه به نکاتی از منظر کارشناسان iranhfc  (گروه تخصصی راه اندازی فست فود و کافی شاپ ) حاوی اهمیت  می باشد:

در انتخاب نام ،دو موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد:

  • نام باید تصویر ذهنی شما را منعکس نماید
  • به خاطر سپاری آن آسان باشد

ویژگی نام مناسب برای فست فود یا کافی شاپ

ماهیت نام تجاری به گونه ایست که از قابلیت تغییر پذیری کمی برخوردار است و گاهی از مواقع این نام بر دیدگاه مشتریان شما ،از ماهیت عملیاتی شما تاثیر مستقیم می گذارد.

در برخی از مواقع مشاهده می گردد افراد از اسامی خود برای مجموعه ها استفاده نموده  که این موضوع مغایر با بافت فرهنگی ما بوده و در فاز گسترش مشکلات عدیدهای را به ارمغان خواهد آورد.

البته  شایان ذکر است که در انتخاب نام باید به مقوله های گرافیکی اسم مورد نظر از لحاظ لوگو وچاپی ها توجه نمود.

مهندس عباس حسینی

گروه تخصصی راه اند ازی فست فود و کافی شاپ iranhfc  پیشرو و نو آور در راه اندازی فست فود،کافی شاپ،و رستوران های فرنگی