چند شاخصه مهم رستوران

یکی از رستوران‌های خوب شهر است.
۲. رستوران معروفی است سابقه زیادی دارد.
۳. رستوران دیگری در این سطح هم از نظر آوازه و شهرت، و هم از نظر کیفیت وجود ندارد.
۴. سرویس‌دهی خوبی دارد.

چند شاخصه مهم رستوران
۵. غذای خوب و ظروف خوب و مناسبی دارد.
۶. موقعیت محلی مناسبی و خوبی دارد.
۷. دکوراسیون و مبلمان خوبی دارد.
۸. میز و صندلی‌های راحتی دارد.
۹. نور پردازی خوبی دارد.

عباس حسینی
۱۰. دارای چشم‌انداز زیبا و دل‌انگیزی است یا منظره خوبی دارد.
۱۱. کارکنان رستوران رفتار شایسته و مؤدبانه‌ای دارند.
۱۲. نظافت خوبی دارد.
۱۳. هر هفته یا هر روز ابتکار جدید یا غذای جدید می‌دهد.
۱۴. نیپ مشتریان است که به این رستوران می‌آیند.
۱۵. پارکینگ مناسب دارد یا در آن محل امکان پارک مناسب وجود دارد.