کباب دورنگ

پیاز را شسته و به صورت خلال های ریز و باریک در می آوریم. گوجه فرنگی و قارچ و فلفل سبز دلمه ای را نیز شسته و به خلال های باریک خرد می کنیم. فیله گوساله را روی سطح صافی قرار می دهیم. فیله مرغ را وسط آن قرار داده و از مواد گفته شده مقدار کمی روی آن می ریزیم. فیله گوساله را خیلی با دقت و به آرامی می پیچیم که مواد بیرون نریزد و از قسمت اتصال، گوشت را به سیخ کشیده و روی آتش کباب می کنیم. در نیمه پخت به آن نمک می زنیم. تزیین کباب ها با قارچ که روی آن لوزی های فلفل دلمه ای یا تربچه قرار گرفته است، سفره را رنگین تر می کند.