کسبه عربستان

کسبه با گوشت مرغ تهیه می‌شود. مرغ پخته شده را در پیاز خردشده در حال سرخ شدن انداخته، ادویه‌های مختلفی به آن اضافه می‌کنند. پس از آنکه کمی سرخ شد، آب به آن اضافه کرده و در ظرف را می‏بندند تا آب آن جمع شود. برنج همراه با این مرغ به صورت کته آماده می‌شود.