کیک هویج باطعم دارچین

مواد لازم:
٣ عد د تخم‌مرغ

٢٢٠ گرم شکر

۱/۲ ق چ وانیل

١٢۵ گرم روغن

۵٠ گرم آب

٢۵٠ گرم آرد

١ ق م بیکینگ‌پود ر

٢ عد د هویج بزرگ رند ه شد ه

٢ ق م د ارچین

۵٠ گرم گرد وی خرد شد ه

خامه و پود ر قند برای تزیین

 

طرز تهیه:
۱. فر را روشن کرد ه و د ر د مای ١٨٠ د رجه سانتی‌گراد تنظیم کنید. تخم‌مرغ‌ها را با شکر و وانیل د ر یک ظرف مناسب بریزید و آنها را باهمزن برقی آنقد ر بزنید تا حجم آن د و برابر شود و رنگ مخلوط به زرد کمرنگ د رآید.
۲. حالا روغن و آب را افزود ه و د وباره به مد ت یک د قیقه باهمزن هم بزنید.
۳. د ر یک ظرف جد اگانه آرد و بیکینگ‌پود ر را الک کنید، سپس آن را آرام‌آرام به مخلوط اضافه کرد ه و مواد را با لیسک به‌صورت د ورانی هم بزنید تا مخلوط یکد ستی حاصل شود.
۴. حالا باید هویج، گرد و و د ارچین را به مخلوط اضافه کنید و د وباره با لیسک هم بزنید تا مایه کیک آماد ه شود.
۵. قالب را باکمی روغن مایع چرب کرد ه و مخلوط را د ر قالب بریزید، سپس آن را د ر فر به مد ت ۴۵ د قیقه قرار د هید تا کیک بپزد.
۶. بعد از ۴۵ د قیقه یک سیخ چوبی را د اخل مرکز کیک فرو کنید. د رصورتی‌که کاملاً پخته باشد، هیچ ماد ه‌ای به سیخ نمی‌چسبد.
۷. روی کیک را می‌توانید با خامه و پود ر قند تزیین کنید.