چاکلت فایو ویز در Congress، آستین

از آنجائیکه یک لایه شکلات هیچ وقت کافی نیست، در این کافی شاپ یک دسر با پنج لایه شکلات سرو می شود. لایه اول جیاندوجا، لایه دوم کیک کاکائو، لایه سوم گاناش کاراملی، لایه چهارم کاکائو و لایه آخر موس شکلات سیاه است.