Casual dinner houses

این نوع از رستوران ها به راحتی و به روز بودن دکور در عین با ارزش بودن آن اهمیت می دهند و تاکید دارند.رستوران های معروف این سبک معمولا منفرد نیستند و زنجیره ای می باشند مثل چیلیز (Chili’s)،تی.جی.آی فرایدیز (T.G.I Friday’s) و استیک هاوس ( Steak house ).