Theme restaurant

این مدل تجربه ای از غذاخوری را فراهم می آورد که برای شما زمان،مکان یا اتفاق خاصی را تداعی می کند مثل بارهای انگلیسی،رستوران های مشاهیر ورزشی و بازسازی رستوران های دهه ی۵۰ میلادی.